Archive

Posts Tagged ‘euroad’

CABBAR SAVALANIN HƏBSİYLƏ BAĞLI EUROADIN BƏYANATI

February 10, 2011 Leave a comment

İnformasiya texnologiyalarının inkişaf etməsiylə qloballaşan dünyanın hər bir yanına demokratik cərəyanlar artıq keçmişə nəzərən daha sürətlə yayılmaqdadır. Buna baxmayaraq hələ də bu cərəyanların önünə sədd quran, öz xalqına düşüncə həbsi yaşadan rejimlərin olması olduqca təəssüfləndirici bir haldır.Son 30 ildə bir çox avtoritar, totalitar və bənzəri diktatura rejimlərinin yıxılmasının, sarsılmasının, böyük zərbə almasının şahidi olmuşuq, olmaqdayıq.
Qloballaşan dünya artıq növbəti demokratiya dalğasına hazırlaşır.

Bütün bunlara baxmayaraq, hələ də sərtlikdən istifadə edən rejimlərin gələcək mövcudluğunun sual işarəsi olması hər kəsə məlumdur.

Öz xalqı tərəfindən dəstəklənməyən iqtidar, gec-tez məhvə məhkumdur və süquta uğrayacaqdır.Biz bunun son nümunələrini keçən ay Tunisdə və Misirdə gördük. Əslində bu ölkələrdə baş verənlər, bənzər rejimlərin idarə etdiyi ölkələr üçün dərs olmalıdır.

Bu mənada çox təəssüflə Read more…

Advertisements
Categories: AZE