Bu gün Azərbaycan müxalifətinin arsenalında son model silahlar var və müxalifət arsenalını zənginləşdirməkdə davam edir. Azərbaycan müxalifətində bu son model silahları mahir istifadə edən zabitlər durmadan artır. Müxalifət ordusuna  könüllü qoşulan əsgərlər hərbi sirlərə yiyələnməkdə davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət zabitlərini zərəsizləşdirmək və onlardan müxalifətə qarşı istifadə etmək üçün mütamadi olaraq onlara qarşı təzyiqlər, həbslər həyata keçirir. Yerli və xarici hərbi ekspertlər bildirirlər ki, Əliyevər diktaturasının qorxulu röyasına çevrilən bu son model silahlarla silahlanan Azərbaycan müxalifəti tezliklə Əliyevlər diktaturasını darmadağın edəcək… Qələbəmiz naminə Silahlanın…!:)

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: