Archive

Archive for March 5, 2012

March 5, 2012 Leave a comment

Bu gün Azərbaycan müxalifətinin arsenalında son model silahlar var və müxalifət arsenalını zənginləşdirməkdə davam edir. Azərbaycan müxalifətində bu son model silahları mahir istifadə edən zabitlər durmadan artır. Müxalifət ordusuna  könüllü qoşulan əsgərlər hərbi sirlərə yiyələnməkdə davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət zabitlərini zərəsizləşdirmək və onlardan müxalifətə qarşı istifadə etmək üçün mütamadi olaraq onlara qarşı təzyiqlər, həbslər həyata keçirir. Yerli və xarici hərbi ekspertlər bildirirlər ki, Əliyevər diktaturasının qorxulu röyasına çevrilən bu son model silahlarla silahlanan Azərbaycan müxalifəti tezliklə Əliyevlər diktaturasını darmadağın edəcək… Qələbəmiz naminə Silahlanın…!:)

Categories: Uncategorized